• baner_1.jpg

    Zgłoszenia serwisowe

    Wszelkie usterki sprzętu lub brak dostępu do Internetu prosimy zgłaszać za pomocą formularza

  • baner_2.jpg

    Zgłoszenia serwisowe

    Wszelkie usterki sprzętu lub brak dostępu do Internetu prosimy zgłaszać za pomocą formularza

Aktualności

Zapytanie ofertowe

Informacja o wyniku postępowania na realizację zamówienia publicznego na przeprowadzenie szkoleń z zakresu obsługi komputera dla 100 Beneficjentów Ostatecznych Projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Białowieża” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, 8. Oś Priorytetowa: Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki, działanie: 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion.