Miniaturka strony

Rekrutacja

W dniu 14 listopada 2014 r. Gmina Białowieża beneficjent projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Białowieża” ogłasza, że rekrutację zakończono.


Zarządzenie nr 160.2014 Wójta Gminy Białowieża z dnia 30 wrzesień 2014 r. w sprawie: powołania Komisji Rekrutacyjnej wyłaniającej uczestników projektu pn. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Białowieża", realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 8. Oś Priorytetowa: Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - elnclusion.

Całość zarządzenia


Zgodnie z § 5 pkt. 5  Zarządzenia  Nr 155.2014 z dnia 23 lipca 2014 r. Gmina Białowieża beneficjent projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Białowieża” przedłuża rekrutację do 14.11.2014 r.

Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie szczegóły i warunki uczestnictwa w załączonych plikach.

Formularz zgłoszeniowy można pobrać w niżej załączonych plikach lub w sekretariacie Urzędu Gminy.

Szczegółowych informacji udziela Pani Małgorzata Bzowska - Dowbysz
tel. 85 6812 487 wew. 35, e-mail: pwc@ug.bialowieza.pl

Decyduje kolejność zgłoszeń!

Zarządzenie w sprawie powołania zespołu zarządzającego

Zarządzenie w sprawie wprowadzenia regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

Formularz zgłoszeniowy do projektu (DOC)

Formularz zgłoszeniowy do projektu (PDF)

Umowa uczestnictwa (DOC)

Umowa uczestnictwa (PDF)

Umowa użyczenia (DOC)

Umowa użyczenia (PDF)