Miniaturka strony

Rekrutacja

W dniu 14 listopada 2014 r. Gmina Białowieża beneficjent projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Białowieża” ogłasza, że rekrutację zakończono.


/17.02.2021/

Gmina Białowieża ogłasza dodatkowy nabór do projektu pt. "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Białowieża"

Liczba osób dodatkowego naboru - 1
Termin naboru - od 17.02.2021 - 24.02.2021
Miejsce składania domumentów - Urząd Gminy Białowieża ul. Sportowa 1 17-230 Białowieża  
Czas składania dokumentów-  w godzinach pracy urzędu

Zarządzenie

Formularz zgłoszeniowy

Umowa uczestnictwa

Umowa użyczenia


/22.10.2020/

Gmina Białowieża ogłasza dodatkowy nabór do projektu pt. "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Białowieża"

Liczba osób dodatkowego naboru - 3
Termin naboru - od 22.10.2020 - 29.10.2020
Miejsce składania domumentów - Urząd Gminy Białowieża ul. Sportowa 1 17-230 Białowieża  
Czas składania dokumentów-  w godzinach pracy urzędu

Zarządzenie

Formularz zgłoszeniowy

Umowa uczestnictwa

Umowa użyczenia


/02.07.2018/

Zarządzenie Nr 241.2018 Wójta Gminy Białwieża z dnia 02 lipca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian do zarządzenia nr 190.2017 z dnia 28 listopada 2017 r. Wójta Gminy Białowieża w sprawie wprowadzenia Regulaminu Rekrutacji i Uczestnictwa w Projekcie pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Białowieża” - odatkowy nabór.

Zarządzenie


/11.12.2017/

Zarządzenie Nr 190.2017 Wójta Gminy Białowieża z dnia 28.11.2017 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Rekrutacji i Uczestnictw w Projekcie pn "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Białowieża" - dodatkowy nabór.

Zarządzenie


/08.12.2015/

ZARZĄDZENIE NR 74.2015 WÓJTA GMINY BIAŁOWIEŻA z dnia 08 grudnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian do załącznika nr 4 do zarządzenia nr 155.2014 z dnia 23 lipca 2014 r. Wójta Gminy Białowieża w sprawie wprowadzenia Regulaminu Rekrutacji i Uczestnictwa w Projekcie pn. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Białowieża.

Zarządzenie


/30.09.2014/

Zarządzenie nr 160.2014 Wójta Gminy Białowieża z dnia 30 wrzesień 2014 r. w sprawie: powołania Komisji Rekrutacyjnej wyłaniającej uczestników projektu pn. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Białowieża", realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 8. Oś Priorytetowa: Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - elnclusion.

Całość zarządzenia


Zgodnie z § 5 pkt. 5  Zarządzenia  Nr 155.2014 z dnia 23 lipca 2014 r. Gmina Białowieża beneficjent projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Białowieża” przedłuża rekrutację do 14.11.2014 r.

Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie szczegóły i warunki uczestnictwa w załączonych plikach.

Formularz zgłoszeniowy można pobrać w niżej załączonych plikach lub w sekretariacie Urzędu Gminy.

Szczegółowych informacji udziela Pani Małgorzata Bzowska - Dowbysz
tel. 85 6812 487 wew. 35, e-mail: pwc@ug.bialowieza.pl

Decyduje kolejność zgłoszeń!

Zarządzenie w sprawie powołania zespołu zarządzającego

Zarządzenie w sprawie wprowadzenia regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

Formularz zgłoszeniowy do projektu (DOC)

Formularz zgłoszeniowy do projektu (PDF)

Umowa uczestnictwa (DOC)

Umowa uczestnictwa (PDF)

Umowa użyczenia (DOC)

Umowa użyczenia (PDF)